Болести при пчелите - причини, типове

Болестите по пчелите са сред най-сериозните заплахи, пред които са изправени пчеларите. Както всички останали животни, така и пчелите понякога боледуват. Някои учени смятат, че изменението в климата, в комбинация с липсата на генетично разнообразие в популацията, могат да са сред основните предпоставки за проблем при пчелите.

Пчелите са сред най-активните опрашители, затова тяхното изчезване ще изложи на риск, както оцеляването на някои видове диви растения, така и други култури. Основните заболявания на пилото са европейския и американския гнилец. Макар тези бактериални инфекции, да засягат само ларвите, то неправилното им лечение може да застраши съществуването на цялата колония.

Заболяванията атакуващи пчелите биват два основни типа. Единият засяга предимно пилото, докато другият възрастните пчели.

За да помогне на своите пчели, всеки пчелар трябва да може да идентифицира различните болести. Познанията в областта на пчеларството са от изключителна важност за поддържане на пчелните колонии в добро здраве. Правилната диагностика, както и навременна профилактика и контрол може да предпази медоносните пчели от множество зарази.

Както споменахме вече медоносните пчели често са обект на редица заболявания. Те засягат както възрастните, така и развиващите се млади. Някои болести са толкова сериозни, че могат да унищожат хиляди пчелни семейства преди да бъдат диагностицирани. Пчелите са развили резистентност към някои заболявания. Това обаче често не е достатъчно за поддържане на пчелната колония здрава.

Най-забележителният принос при контрола върху болестите по пчелите имат антибиотиците sulfathiazole и terramycin. Използването на някои терапевтични средства в храната, през пролетта и есента също е важно, тъй като тогава освен от допълнително подхранване пчелните семейства се нуждаят и от защита. Чрез тяхното използване, дори и най-малкото заболяване, може да бъде контролирано или дори предотвратено.

Използването на антибиотици може да помогне не само за по-лесното контролиране на някои болести, но и осезаемо да засили позицията на медоносните пчели в нашата обща икономика.


публикувана на 25.08.2015 16:20:00