Цена

Препарати за пчели

Както всички живи същества и медоносните пчели са податливи на редица заболявания. Болестите при пчелите се различават по своята тежест, но всяка една от тях може да бъде предотвратена и контролирана. За подобно управление трябва да се разпознават симптомите на отделните болести, както и редовно да се инспектират пчелните колонии и при нужда да се вземат необходимите мерки при наличие на симптоми.

Болестите при пчелите се разделят основно на 2 основни групи - болести по пчелите и болести по пчелното пилоБолестите по пчелите биват паратиф, септицемия, нозематоза, вароатоза, амебоза, акароза, както и браулоза. Болестите по пилото са Американски гнилец, Европейски гнилец, Кисел гнилец, Мехурчест гнилец и Сух гнилец.

В нашия онлайн пчеларския магазин можете да намерите различни препарати за справяне с различни болести, като например Витамикс формула, Варотом, Стартовит, Варостоп, Нозестат, Екостоп, Херба Стрип, Фурмитом и други.

При нас можете да намерите още пчеларски инвентар, восъчни основи, храна за пчели, кошери, пчелни продукти и облекло за пчелари.