Product code: N/A

Honey Bee Pro – с Тимол

5,20 лв.

Храненето на пчелните колонии с храна съдържаща тимол може да представлява ефективен начин за намаляването на инфекцията с нозема в кошера, тъй като резултатите от този експеримент показват, че в лабораторни условия пчелите , хранени с тимол , имат устойчивост към спорите и живеят по-дълго от останалите пчели.

Изчерпан