You are here:
Product code: N/A

Инвертиран сироп (ApiEnergy)

24,00 лв.

ApiEneergy е висококачествен 70% фруктозен инвертиран сироп, за изхранване на пчелни семейства. Висококачествената фруктоза, е със захарен профил много подобен до този на меда.